Breijer – B30 – Den Haag

Pand B30, het aan de Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag gelegen rijksmonument, tevens in eigendom van de Staat, krijgt een nieuwe functie. Tot medio 2013 werd het statige en bijna honderd jaar oude gebouw als hoofdzetel gebruikt door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Na een grondige renovatie en herinrichting gaat het een nieuwe toekomst tegemoet als kenniscentrum van de Rijksoverheid. De ingebruikname ervan staat gepland in de tweede helft van dit jaar.

Facilicom solutions neemt het ontwerp en de realisatie van het gehele DBFMO-contract voor B30 voor haar rekening. Daarbij is overeengekomen dat Facilicom solutions de komende dertig jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van het gebouw. Het contract en de eisen die aan het gebouw zijn gesteld, zorgen ervoor dat de medewerkers van de overheidsorganisaties comfortabel hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. “We zorgen niet alleen voor het comfort van de primaire gebruikers”, vertelt Eric Derksen, projectmanager Techniek namens Facilicom solutions. “We besteden ook veel aandacht aan de werkplekken van de facilitaire medewerkers, zodat ook zij beschikken over een werkplek die van alle gemakken is voorzien.”

ZUINIGER
Het project betreft een volledige renovatie van gebouw B30. Tevens wordt het rijksmonument voorzien van compleet nieuwe installaties. “Alle bestaande installaties zijn tot en met de aansluiting op de nutsinfrastructuur verwijderd en worden van hieruit weer helemaal opnieuw opgebouwd”, aldus Derksen. In relatie met de bouwkundige aanpassing resulteert het nieuwe installatieontwerp in een aanzienlijk zuiniger gebouw. Zo is mede door het toepassen van een WKO-installatie de aansluiting van de stadsverwarming met vijftien procent gereduceerd ten opzichte van de oude situatie.

UITDAGINGEN
De kaders van het rijksmonument en de zeer hoge gebruikerseisen hebben de engineers van Facilicom solutions voor verschillende grote uitdagingen gesteld. “We mogen geen afbreuk doen aan het monumentale karakter van het gebouw en dienen ook de meningen en uitgangspunten van de diverse architecten van het gebouw te respecteren”, zegt Derksen. B30 is voorzien van gewelven en telt de nodige monumentale kamers en plafonds. Een conventionele installatie past dus niet in het gebouw, terwijl er toch verschillende installatietechnische oplossingen moeten worden gerealiseerd. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een standaard luchtkanaal te installeren. “Op luchttechnisch gebied hebben we dan ook speciale oplossingen moeten bedenken. En omdat we weinig of geen gemeenschappelijke leidingwegen kunnen installeren, wordt ook de aanleg van de elektra- en beveiligingsinstallaties bemoeilijkt. Elke daarvoor benodigde component moet door middel van gefreesde leidingen worden geïnstalleerd. Voor de installaties alleen al zal er uiteindelijk zo’n tachtig kilometer freeswerk in het gebouw worden opgenomen.” Om aan de hoge eisen te voldoen, heeft Facilicom voor diverse installatieonderdelen speciale producten ontwikkeld. “Hierbij hebben we de kundige en solide ondersteuning genoten van verschillende bouwpartners. Zo hebben we samen met OC Waterloo zeer speciale inblaasroosters ontwikkeld ten behoeve van de werkkamers.”

DUURZAAM
Volgens Derksen worden tijdens de bouwfase allerlei investeringen gedaan die moeten uitmonden in een zo energiezuinig en onderhoudsvriendelijk mogelijk gebouw. “Voor het project wordt een BREEAM duurzaamheidscertificaat behaald. Dat betekent dat B30 niet alleen duurzaam is bij de oplevering, maar dat ook tijdens de gehele gebruiks- en levensfase een duurzaam gebruik en beheer centraal zal staan.”